پیام دارالانشاء به کلّیه محافل روحانی ملی

ترجمه ای از پیام دارالانشاء به کلّیه محافل روحانی ملی 8 اوت 2010

کلیه محافل روحانی ملّی ملاحظه نمایند

یاران عزیز معنوی بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند اطّلاعات مذکور در ذیل دربارۀ تشریفات قانونی علیه هفت عضو سابق یاران ایران، فوراً و اضطراراً به اطّلاع شما رسانده شود.

همان طور که احتمالاً مستحضرید، جلسه آخر محاکمۀ این بهائیان روز 14 ژوئن 2010 برگزار شد.

اکنون معلوم شده است که قاضی متصدّی این پرونده به عضوی از گروه حقوقی آنها اطّلاع داده است که متّهمان به بیست سال حبس محکوم شده اند. این حکم علیه افرادی که از اتّهاماتی که علیه آنها وارده شده کاملاً و مطلقاً بی گناه و مبرا هستند مبیّن سوء عدالت بی شرمانه و دادرسی ناعادلانه و نقض فاحش حقوقی است که زندانیان برای محاکمه منصفانه باید از آن برخوردار باشند. وکلایی که دفاع از این احبّاء را به عهده دارند اکنون در صدد تسلیم تقاضای استیناف هستند. امکان تأئید تفصیلات و جزئیات موضوع، فراتر از آنچه که در فوق ذکر شد، هنوز فراهم نیامده است. به محض وصول اطّلاعات بیشتر، از طریق مکاتبات بعدی از سوی این دایره یا از طریق درج در سایت های جامعۀ بین المللی بهائی و سرویس خبری عالم بهائی، در جریان دقیق تحوّلات بیشتر قرار خواهید گرفت.

بیت العدل اعظم از شما و احبای الهی در سراسر جوامع شما می خواهند که در تلاوت ادعیه و مناجات به ساحت قاضی الحاجات برای این یاران عزیز، اعضاء شهیم و با وفای سابق یاران ایران و عزیزان آنها، و نیز خواهران و برادران عزیز ما در سراسر مهد امرالله، به معهد اعلی ملحق شوند، تا تحت عنایات و فیوضات لاریبیۀ جمال مبارک مستریح و مستدام باشند.

با تحیّات ابدع ابهی دارالانشاء