پيام هاي بيت العدل اعظم

پیام بیت العدل اعظم به تاریخ سیزدهم فروردین ماه 1389

دانش آموزان عزیز

پیامهای بیت العدل اعظم، خورشید درخشان راهنمائی در زندگی ماست، کسانیکه سابقه مطالعه این پیامها را دارند به راستی و وسعت نظر آن، ورای راهنمائیهای مدعیان گواهی میدهند. این پیامها امروز نه تنها در میان بهائیان بلکه برای هموطنان ما و همه مردم جهان روزنه امید برای زندگی در این کره خاکیست، شما به پیامهائی نظیر وعده صلح جهانی یا بیانیه ریشه کنی فقر و یا رفاه عالم انسانی و یا شریعت واحده مراجعه کنید که تحسین بسیاری از فرهیختگان و رجال نامی جهان را برانگیخته است.

تبریک نوروز باستانی از زبان بیت العدل اعظم

عید نوروز بر دانش آموزان عزیز در هرجا که نوروز را جشن میگیرند فرخنده باد پیام مرکز جهانی بهائی مورخ 21 مارس 2010 ( نوروز 1389 ) ۱ شهرالبهاء ۱۶۷ ۲۱ مارس ۲۰۱۰ پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند ای سرمستان جام محبّت الله، یوم مبارک نوروز است و قلوب این مشتاقان بیش از پیش متوجّه آن شیفتگان جمال جانان. ایّامی بس پرشور و طرب‌انگیز است و دشت و دمن لاله‌خیز و مشکبیز. در اقالیم شمالیّۀ کرۀ ارض طبیعت جانی تازه یابد و جلوه‌ای بی‌اندازه نماید، حشر و نشری بدیع رخ بگشاید و جوشش و حرکتی جدید در کائنات مشاهده گردد، به خصوص خاک پاک ایران‌زمین که رشک فردوس برین است و به فرمودۀ مرکز میثاق «کشورش مهرپرور و دشت بهشت‌آسایش پر گل و گیاه جان‌پرور».

پیام 20 دی ماه 1388 خورشیدی بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران
۱۱ شهرالشّرف ۱۶۶

۱۰ ژانویه ۲۰۱۰

یاران و یاوران ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

ای حبیبان باوفا،

با نزدیک شدن موعد مقرّر برای محاکمۀ اعضای محترم سابق هیئت یاران، چند ‌روزی است که بعضی از مسئولین امور اظهار می‌دارند که دست‌گیری ده نفر از بهائیان در روز ۱۳ دی ۱۳۸۸ به دلیل بهائی بودن آنها نیست بلکه به علّت سهیم بودن در سازمان‌دهی وقایع روز عاشورا بوده است. قاطبۀ ملّت شریف ایران، مردم جهان و جامعۀ بین‌المللی با ماهیّت عقاید و رفتار بهائیان و تاریخ روشن آیین بهائی آشنا هستند و به بی‌اساس بودن این ادّعا‌ واقفند. این دوست‌داران عدل و انصاف شهادت می‌دهند که بهائیان در هر کشوری که ساکن باشند برای پیشبرد رفاه و سعادت آن سرزمین دوش به دوش هم‌وطنان خود می‌کوشند،

پیام بیت العدل اعظم مورخ 24 نوامبر 2009

Untitled 1

پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 24 نوامبر 2009

۲ شهرالقول ۱۶۶

۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

بر اساس اطّلاعات واصله، اخیراً ترجمۀ فارسی مجموعۀ جدیدی از آثار بهائی در بارۀ حیات خانواده که در مارس ٢٠٠٨ به زبان انگلیسی منتشر گردید به دست آن عزیزان درگاه الهی رسیده و مشغول مطالعه و مشورت در مورد اندرزهای ارزشمند آن هستید. توجّه شما به این مسئلۀ مهم موجب مسرّت قلبی این جمع شد و ما را بر آن داشت که نکات ذیل را با شما در میان گذاریم.

پیام بیت العدل اعظم مورخ 21 خرداد 1388


۱۱جون ۲۰۰۹
۷شهرالنّور ۱۶۶

احبّای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

خواهران و برادران روحانی،

اخبار واصله حاکی از آن است که شما برگزیدگان حضرت کبریا در نهایت صدق و صفا و با روحیّه ای مثبت و سازنده به حلّ و فصل امور جامعۀ خویش مشغولید و در گروه های کوچک جهت مساعدت و تشویق یکدیگر در انجام وظایف روحانی فردی، اقدامات جمعی و مسائل مربوط به احوال شخصی به مشورت و تبادل نظر پرداخته اید و از برخی خواسته اید که سایرین را مدد دهند. حضرت بهاءالله میفرمایند: «انسان نباید جمیع همّت را در خیال خود مصروف دارد. باید در تمشیت امور یکدیگر به کمال سعی توجّه نمایند.»

پیام بیت العدل اعظم مورخ 29 اردیبهشت 1388

۳شهرالعظمة ۱۶۶
۱۹ می ۲۰۰۹

احبّای باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،
گزارش انجمن های شور روحانی ملّی بهائی در ممالک مختلف نمایان گر احساسات رقیق و عواطف لطیف خواهران و برادران روحانی شما در اطراف و اکناف جهان است که از وابستگی معنوی به آن عاشقان روی دلبر حقیقی به خود میبالند، به سریان قوای روحانی منبعث از استقامت و فداکاری های احبّای ممتحن مهد امر الله واقفند و با پشت گرمی آن، به دفاع از حقوق حقّۀ شما و نشر تعالیم بهائی و ترویج رفاه عالم انسانی مشغولند.

پیام بیت العدل اعظم مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

۱۷شهرالجمال ۱۶۶
۱۴ می ۲۰۰۹
پیروان جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند
دوستان عزیز و محبوب،
یک سال از دستگیری اعضای محترم سابق هیئت یاران میگذرد. امروز ملّت شریف ایران و دیگر مردم جهان برخلاف آنچه در رسانه های دولتی منعکس است از بیگناهی این عزیزان و دیگر بهائیان بیش از پیش آگاهند. تأمّل در وقایع مربوط به مسجونیّت این هفت نفر که نمایانگر ابعاد موحش تضییقات وارده بر دیگر بهائیان ایران است، مبرهن میسازد که در این مورد بی عدالتی محض صورت گرفته و همۀ موازین عدل و انصاف به سخریّه گرفته شده است.

پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان عالم - رضوان 166 بدیع

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۰۹ میلادی (۱۶۶ بدیع)
(از: مرکز جهانی بهائی)

یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

پیام بیت العدل اعظم مورخ 6 فروردین 1388

۶ شهرالبهاء ۱۶۶
۲۶ مارچ ۲۰۰۹

احبّای ممتحن موطن جمال قدم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

از قرار معلوم بعضی از مسئولین امور خواستار آنند که عدّه ای از اعضای جامعۀ بهائی کتباً تعهّد نمایند که اقدامات و فعّالیّت های فردی و جمعی نخواهند داشت و در صورت ارجاع خدمتی به ایشان از قبول آن امتناع خواهند ورزید. این اقدام، اگر صحّت داشته باشد، نمایانگر آن است که بعد از تعطیل کار هیئت های یاران و خادمین، گروهی از مقامات مسئول در صدد آن هستند که با اِعمال این قبیل فشارها، شما را از حیات بهائی و ابراز عقاید و منویّات وجدانی خویش باز دارند و برخلاف تعالیم ادیان الهی و موازین انسانی جمعی از شهروندان خود را در واقع خلع عقیده و اندیشه نمایند.